Rekami.pl – Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” naszej strony internetowej prowadzonej w domenie rekami.pl (zwanej dalej Stroną). Rękami – Sylwia Wątroba, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Strony.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rękami – Sylwia Wątroba z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 w Poznaniu.

Skąd mamy Twoje dane?

Przetwarzane dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w siedzibie naszej firmy lub podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym prowadzonym w domenie sklep.rekami.pl.

Czy musisz nam podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w wymaganym przez nas zakresie uniemożliwi naszą współpracę w związku z realizacją umowy i świadczenia usług.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  1. Przetwarzamy je w związku z utrzymywaniem relacji handlowych w zakresie przygotowywania ofert, sprzedaży towarów i usług oraz realizacją zawartej umowy kupna-sprzedaży w naszym sklepie internetowym https://sklep.rekami.pl, w szczególności w celu:
  • Kontaktowania się z Tobą w związku z przedstawieniem oferty i realizacją umowy,
  • Wystawiania faktur VAT,
  • Umożliwienia dokonywania transakcji płatności za zakupiony towar w naszym sklepie internetowym,
  • Wysyłki zakupionego towaru, w tym generowania listów przewozowych,
  • Przesłania prośby o wystawienie opinii po zakończonej transakcji,
  • Windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,
  • Przyjmowania zwrotów i reklamacji,
  • Celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

2. Dane kontaktowe przetwarzamy w związku z odpowiedzią na przesłane przez Ciebie do nas zapytania, w tym zapytania składane przez formularz kontaktowy na naszej stronie.

3. Jeżeli wyrazisz zgodę będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu wysyłki naszego newslettera.

4. Za Twoją zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych.

Jakie są Twoje prawa?

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze w naszym sklepie oraz dostawcom usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym hostingodawca, poczta, firmy kurierskie).

Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo danych naszych klientów oraz na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszej stronie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu, a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu realizacji umowy.

Przetwarzanie w oparciu o wyrażoną zgodę ustaje w momencie jej wycofania.

Pliki „cookie”

Pliki Cookie są niewielkimi plikami zawierającymi ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony lub Sklepu internetowego. Gdy użytkownik odwiedza Stronę lub Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Stronę lub Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Strony lub Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi mogą jednak nie działać poprawnie.

Prawa autorskie

Treść Strony stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na Stronie przysługują wyłącznie firmie Rękami – Sylwia Wątroba.

Gwarancje i odpowiedzialność

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. Nie udzielamy gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów Strony. Nie odpowiadamy również za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte na Stronie firmy Rękami – Sylwia Wątroba.

Z wielką starannością dobieramy produkty i materiały oferowane przez nas do cięcia i znakowania laserowego aby charakteryzowały się wysoką jakością wykonania. Jednak przy realizacji indywidualnych zleceń na grawer lub cięcie laserowe, wykonywanych na nietypowych materiałach powierzonych, nie możemy dać pełnej gwarancji jakości. Zastrzegamy sobie prawo zrobienia prób na jednej sztuce produktu powierzonego, celem dobrania optymalnych parametrów pracy lasera i uzyskania akceptacji zlecającego. Produkt ten może nie być zdatny do użytkowania po zakończeniu testów. Realizacja zlecenia bez możliwości wykonania wspomnianych prób, odbywa się na odpowiedzialność klienta i jego efekty nie podlegają reklamacjom. Ze względu na różnorodność materiałów, efekt końcowy prac wykonanych na materiale powierzonym może różnić się od oczekiwań zlecającego. W takim przypadku nie odpowiadamy za powierzony towar i nie podlega on reklamacjom.

Informacja o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz obrazy zawarte na Stronie https://rekami.pl opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości Strony w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Kontakt

Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś z przysługujących Ci praw, lub masz inne pytania zapraszamy do kontaktu mailowo: biuro@rekami.pl lub tradycyjną pocztą na adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań.

Ze swojej strony zapewniamy, że mamy świadomość konieczności ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkiej, należytej staranności w celu jej zapewnienia.